sterrenopstelten

Privacy Statement

Aansprakelijkheid
 
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Ons streven is om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. sTerrenopsTelten.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
 
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. De webpagina wordt zoveel mogelijk beschikbaar gesteld, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.
 
Voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, kan sTerrenopsTelten.nl niet verantwoordelijk worden gesteld.
 
Privacy policy
 
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door sTerrenopsTelten.nl gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
 
Copyright
 
Het auteursrecht op deze website berust bij sTerrenopsTelten.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door sTerrenopsTelten.nl.